Det här lånar svenskarna till under pandemin


Finansiering av bilköp dominerar praktiskt taget i hela landet – men stockholmare och skåningar prioriterar annorlunda. Lendo har tagit fram data på vad svenskarna lånar till.

Efter den inledande oron på marknaden under perioden mars-maj 2020 återhämtade sig ekonomin relativt snabbt. Detta gällde även marknaden för privatlån. Men vad lånar svenskarna till i pandemitider?

Lendo har tagit fram data kopplad till lånen som förmedlades via jämförelsetjänsten under första kvartalet 2021. Föga förvånande visar siffrorna att ytterst få tog lån för att dryga ut semesterbudgeten. Istället återfanns lån till köp av fordon och renovering bland de vanligaste kategorierna.

Av dessa låg andelen lån till köp av fordon något högre i hela landet förutom i Stockholm och i Skåne, där något fler lånade till renovering. Jämtland stod för den största andelen lån till fordon (27,97 procent) och för den lägsta andelen lån till renovering (12,13 procent).

– Det är tydligt att pandemin medför vissa omprioriteringar när det handlar om vad vi lånar till. Samtidigt som det inte är aktuellt att resa några längre sträckor blir transporter i närområdet viktigare – och då ser vi en större andel lån till bilköp också utanför glesbygdsområdena, säger Claudia Gomez.

billån
Publicerad den - 05 / maj / 2021 - i .
Lån
online
Lån Online - Vaksalagatan 2 - 753 20, Uppsala