Varsel till följd av konkurser har ökat med närmre 40 procent


Antalet konkurser bland svenska företag har fortsatt att nå rekordnivåer under mars månad och antalet nystarter minskat. Enligt färska siffror från UC ökade även varslen till följd av konkurser med nästan 40 procent under det första kvartalet i år, i jämförelse med samma period i fjol.

Konkurserna ökade inom 7 av de 10 största branscherna som ingår i UCs statistik, och med sammanlagt 36 procent, i jämförelse med mars månad i fjol. Även antalet nystarter i Sverige minskade med 17 procent.

De branscher som drabbades hårdast och hade den högsta ökningen av konkurser från i fjol var transport (109 procent), serviceföretag där bland annat hår- och skönhetsvård och kroppsvård ingår (88 procent) och information- och kommunikation inklusive olika former av IT konsulttjänster (73 procent).

Konkurserna inom handeln minskade tvärtom med 11 procent inom detaljhandeln och 5 procent inom partihandeln.

Krisande byggsektor kan påverka arbetslösheten i stort
Samtidigt visar UCs statistik att varsel till följd av konkurser har ökat med närmre 40 procent.

"- De långvarigt höga konkurstalen inom flera branscher, såsom byggindustrin och hotell- och restaurang, får tydliga konsekvenser på arbetslöshetsstatistiken då varsel inom dessa branscher ökar.

Hittills spår de flesta bedömare en arbetslöshetsnivå på drygt 8 procent, vilket är ett tufft läge men inte katastrofalt i jämförelse med tidigare lågkonjunkturer.

Den stora utmaningen kommer antagligen inte att vara att bromsa denna siffra framöver, konkurserna kommer troligtvis att minska till sommaren då många bedömer att marknaden vänder, men att få arbetslösheten att återgå till samma nivåer som innan lågkonjunkturen.

Ränteeffekterna kommer att dröja och nystarterna pekar enligt vår statistik sedan 2023 nedåt. Det kommer att ta tid för både marknad och hushåll att återfå kapital och förtroende framöver för att bidra till tillväxt.

Inom branscher såsom hotell- och restaurang kan vi hoppas på en snabbare återhämtning då många arbetstagare anställs på tillfälliga kontrakt vilket gör att man är mer flexibla att anpassa sig efter rådande marknadsläge, säger Gabriella Göransson, VD på UC AB."

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Innehåll

konkurser dumpster fire
Publicerad den - 02 / apr / 2024 - i .
Lån Online - Vaksalagatan 2 - 753 20, Uppsala
Copyright 2016 - 2024 - All Rights Reserved.