Lendo + Monto-samarbete som ska förenkla lån för småföretagare


Sveriges största jämförelsetjänst för företagslån vill göra det enklare för både långivare men även för små- och medelstora företag idag. Därför samarbetar nu Lendo med Monto för att ge långivare tillgång till färsk finansiell information från affärssystem, med låntagarens samtycke.

Partnerskapet mellan Lendo och Monto innebär att Lendos partners kan få en detaljerad bild av små- och medelstora företags aktuella ekonomiska situation, och på så sätt göra bättre och snabbare kreditbedömningar.

Istället för att förlita sig på gamla årsbokslut och manuella underlag, kan långivare ta beslut på uppdaterade balans- och resultaträkningar, fakturor och nyckeltal.

Lendo tror på en transparent och enkel låneprocess för Sveriges småföretagare. Som den största jämförelsetjänsten för företagslån i Sverige har vi god inblick i att det finns utmaningar här, där ett stort problem är att det är krångligt för företagare att ta fram info som behövs vid låneansökan. Genom att förenkla processen är vår förhoppning att fler och bättre erbjudanden nu ska kunna erbjudas små- och medelstora företag

“Monto och Lendo delar visionen om en smidig, rättvis och tillgänglig lånemarknad för företag. Vår lösning ger långivare stärkta möjligheter att bevilja rätt typ av lån till rätt företag.

Rustade med färsk information från affärssystem kan Lendos partners bidra till att fler företagare får kapitalet de behöver för att växa och investera,” säger Leonard Schreij, vd på Monto.

Företag som ansöker om lån via Lendo kan nu välja att koppla upp sin bokföring som del av sin ansökan, tryggt och enkelt.

Det kan resultera i 1) en högre andel accepterade låneansökningar 2) snabbare process för insamling av underlag vilket minskar tidskrävande administration, samt 3) färre bortfall av accepterade bud som en följd av utdaterade, bristfälliga eller sent inkomna underlag.

Systematisk datadelning mellan långivare och låntagare är en nyckel för att öka tillgången till finansiering för små- och medelstora företag. Åtta av tio (82%) SME-företag i Sverige är positiva till att dela sin bokföringsdata med långivare, i utbyte mot konkreta fördelar som snabbare hantering, förmånligare pris eller högre låneutrymme, enligt en omfattande undersökning av Monto (2023).*

*Montos enkät genomfördes i samarbete med Netigate i maj 2023, och frågade 803 små- och medelstora företag om deras beteenden och attityder kring att säkra extern finansiering.

Innehåll

Lendo Företagslån
Publicerad den - 12 / dec / 2023 - i .
Lån
online
Lån Online - Vaksalagatan 2 - 753 20, Uppsala