Detta måste du veta om räntor och kostnader för lån till ditt företag


Företagslån kan vara utformade på olika sätt och varje långivare sätter sina egna räntor, avgifter och villkor för sina lån.

Det är upp till företaget som lånar att utbilda sig om vad de olika begreppen betyder och vad de ska hålla koll på för att få ett så bra lån som möjligt. Här är några av de viktigaste sakerna att hålla koll på:

Räntan betalas löpande som en kostnad för lånet, under hela den löptid som avtalas i samband med att lånet tecknas. Kort sagt reglerar räntan hur många procent av lånebeloppet som långivaren måste betala varje år utöver amorteringarna.

Det är därmed själva kostnaden för lånet. Räntan brukar kunna förhandlas ner och det är viktigt för alla företag att få en så låg effektiv ränta som möjligt.

Det finns mycket information om hur det går att få tag på lån med en lägre ränta och lånekostnader för företag som behöver finansiera verksamheten.

Fast och rörlig ränta

När företag tecknar ett företagslån brukar de kunna förhandla sig till räntesatser och en fast eller rörlig ränta. Fast ränta innebär att räntesatsen är samma under hela den avtalade räntebindningsperioden. En del företag föredrar att alltid ha fast ränta, eftersom det gör att kostnaderna för lånet är förutsägbara.

Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer de förändringar som sker på räntemarknaden. Det innebär att lånet kan bli billigare om räntan går ner, men lånet kan även bli dyrare om räntan går upp. Det går även att få en kombination där räntan är fast under en period, för att sedan övergå till rörlig. Långivaren får inte höja den rörliga räntan utan att meddela låntagaren och den får bara höjas enligt bestämda regler.

Kontraktsräntor

Många företag har en kortkredit som används löpande för företagets löpande kostnader. Räntan för krediten kan också vara rörlig eller fast och den betalas för det kreditbelopp som används.

Räntan på en kortkredit är vanligtvis högre än på ett fast företagslån. Det tillkommer vanligtvis en kontraktsränta som är en form av årsavgift. Det är en procentsats av det beviljade lånebeloppet som betalas oavsett om krediten används eller inte. Den betalas vanligtvis ett år i förskott och återbetalas om lånet sägs upp i förväg.

Nominell och effektiv ränta

Effektiv ränta är den faktiska kostnaden för företagslånet. Den visar både räntan och övriga kostnader som exempelvis avgifter för avier och uppläggning. Nominella räntor är endast ränteavgiften och återspeglar inte den faktiska kostnaden för företagslånet.

Den är därför nästan alltid lägre än den effektiva räntan. Eftersom lånet minskar varje månad med företagets amorteringar så kompenserar ofta långivaren med en högre effektiv ränta.

Det är för att långivarens nominella ränta ska matchas i slutet av löptiden, annars blir räntebetalningarna lägre än den nominella räntan. Det kallas för sammansatt ränta.

Innehåll

Detta måste du veta om räntor och kostnader för företagslån

Publicerad den - 19 / nov / 2021 - i .
Lån Online - Vaksalagatan 2 - 753 20, Uppsala
Copyright 2016 - 2024 - All Rights Reserved.